5.05.2012 г.

Къртачните услуги на ВалФорс

ВалФорс е фирма занимаваща се професионално с къртене и пробиване. Предлаганата от фирмата пакетна услуга 3 в 1 се нарича Кърти Чисти Извозва.

Кърти

кърти
Къртачните услуги са с широк обхват от различни дейности. Има фирми, които се занимават с къртене на стени, фасади, стари сгради, бетонни блокчета и други. Те включват също и къртене на различни видове подови настилки – фаянс, цимент, дюшемета и други. В зависимост от обхвата и големината на помещенията те могат да бъдат битови или промишлени.
Битовите обхващат по-малки площи като къщи, вили, апартаменти или части от тях, докато промишлените са с по-големи площи – промишлени сгради, цехове, халета, обществени сгради. Къртачните услуги се извършват винаги с професионална техника съобразена с изискванията на европейския съюз. Спазват се всички изисквания при работа със специализирани машини, както и времето от 13:00h – 16:00h в което не трябва да се вдига шум. Професионалният опит на работниците, както и тяхната квалификация са от особено важно значение за професионалното извършване на къртачните услуги.

Чисти

чисти
Почистването е сфера с широк спектър от дейности. Има много фирми, които се занимават с професионално почистване. Почистване на офиси, домове, цехове, промишлени сгради, обществени заведения – както и заведения за забавления - ресторанти, барове, дискотеки и други. Важно е почистването да се извършва винаги с професионална техника – от това зависи качеството на изпълнение на поставената задача. Професионалните препарати с които се чисти са за предпочитане заради тяхната степен на функционалност. В сравнение с обикновените, които се предлагат на пазара. И не на последно място персоналът, които извършва почистването трябва да бъде добре обучен за работа с професионална техника и специализиране препарати за чистене, както и да може да дозира правилно препаратите. Важен момент в професионалното чистене е и работното облекло на служителите. Задължително се използват предпазни маски и ръкавици с цел предпазване от вредните препарати. Всички почистващи дейности трябва да се извършват съобразно здравословните и безопасни условия на труд.

Извозва

извозва
Извозването е дейност с широко разпространение. Има фирми специализирани в извозването на строителни отпадъци и материали, други се занимават с извозването и преместването на домакински уреди и мебели. В зависимост от товара, които ще се извозва техниката (камионите) са с различен тонаж. Има камиони, които извозват от 2 до 10 тона.