Дряново

Дряново е малък град в централната част на северна България. Населението на града варира между 10 и 11 хиляди души, като данните често се различават в зависимост от източниците, от които се взимат. Сред най-изтъкнатите хора родени в Дряново са Колю Фичето, Хаджи Минчо, Никола Мушанов, както и много възрожденци и горди българи.

През есента в община Дряново ще се проведат избори, като дряновци ще имат възможност да избират кой да управлява общината и да възложат своите надежди за по-добро бъдеще за себе си и семействата си. Сред формациите, представени на тазгодишните избори се откроява една с изключителна детерминираност, за да се справи с проблемите на града и да създаде условия за достойно съществуване на своите съграждани, а именно гражданска инициатива „Дряново да бъде”, която взема мандата на Политическа партия Алианс.

От „Дряново да бъде” е издигнат кандидат за кмет за Дряново в лицето на опитния мениджър с редица успехи в управленския и финансов сектор, не само в местен, но и в национален мащаб Емил Попов. Роденият в Дряново кандидат кмет твърдо заявява, че иска да се справи с редица проблеми, чието решение не търпи отлагане и се иска достойнство и чест при управлението на града, за да могат неговите съграждани да бъдат щастливи и доволни.

Сред основните приоритети, на които общинските съветници и кмета на Дряново в лицето на Емил Попов ще обърнат сериозно внимание са привличането на капитали за развитието на икономиката на Дряново, като така се осигурят работни места за хората. Друг важен приоритет е яснотата и прозрачността при сключване на сделки от общината, нещо, което сякаш отсъства във всяка българска община.

Не бива да забравяме да отбележим и стремежите на „Дряново да бъде” и нейния екип да възроди туристическия характер на Дряново, който допълнително да допринесе за развитието на този омаен и красив малък град, който спешно трябва да бъде управляван от можещи и знаещи хора.