Устойчиво развитие

От скоро  и в нашата страна се говори за Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие. Появиха се първите специализирани консултанти по КСО и УР, готови са и първите заверени отчети за устойчиво развитие на някой напредничави корпорации.
Какъв смисъл се влага в термините „устойчиво развитие” и "корпоративна социална отговорност"?

Какво е Устойчиво развитие
Смисъла на устойчивото развитие е да гарантира на обществото качествен живот, като съблюдава хармонията между три основни показателя – екология, икономика и социални отношения. В свят без икономически трусове, без значими обществени проблеми и без катаклизми в околната среда не се граби от възможността на следващите поколения да живеят пълноценен и качествен живот.
На изброените показатели влияят най вече големите организации и корпорациите, поради което отчетността на устойчивото развитие е насочена основно към тях.

Global Reporting Initiative
Най-главният контролиращ орган за  устойчивото развитие на корпорациите е Global Reporting Initiative (GRI). Тази организация, сътрудник на ООН, създаде стандарти за изготвяне на отчети за Устойчиво Развитие и Корпоративна Социална Отговорност. Чрез такива доклади отчитащите се организациите измерват представянето си по система от икономически, социални и екологични индекси, които влияят на УР и КСО.
Казано на кратко, според стандартите на GRI, социално отговорна фирма може да бъде тази, която информира обществото относно устойчивото си развитие.

Какви са ползите от отчетност за устойчиво развитие
Безспорна полза за обществото е, ако то живее сред чиста природа, в стабилна икономика и в спокойна социална обстановка. Ето защо фирмите трябва да полагат системни и консистентни усилия в управляването на множеството показатели, които влияят върху устойчивото развитие. Приемането на корпоративна социална отговорност задължително ще доведе ползи и за тяхното собствено устойчиво развитие и конкурентоспособност.