12.03.2013 г.

Къртене

При условие че този блог се казва Къртене и засяга основно къртачни теми, смятам че е редно да разгледаме по-детайлно понятието „къртене“. Основната цел е да се направи разлика между деградивния процес „разрушаване“ и контролираната „деконструкция“. По-долу следва кратко определение на термина „къртене“.

Къртене - разделен демонтаж на строителни материали и елементи с цел повторна употреба, рециклиране и управление на отпадъците. „Къртене“ е различно от разрушаване, тъй като даденият обект се почиства от сградата му по най-целесъобразен начин. Всяка сграда си има определен живот и след остаряването и не може да се ползва. След края на живота на сградата се намесва именно къртенето за да даде нов живот на някой от строителните материали. В този смисъл още по-точен термин би бил „деконструкция“, но думата „къртене“ е далеч по-утвърдена в строителния бранш. Може да се каже, че деконструкцията е обратният процес на строителството.